Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wytypowany Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się dnia 16 listopada. Z brakiem tolerancji dzień w dzień spotyka się dużo osób i właśnie ta data ma to podkreślać. Komunikat do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest zachęceniem do tego, by szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy przede wszystkim na tym, żeby wyeliminować brak akceptacji przez edukację, ale również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie tolerancji oraz skłonienie do braku agresji wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta aktywność była spowodowana przez coraz częściej pojawiające się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się zbawienne w odszukaniu głębszych motywów pojawiania się nietolerancji, ale także mają obwieszczać, jak uciążliwe potrafią być oznaki braku akceptacji dla osób prześladowanych. Żeby obeznać się w tym, czym właściwie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju akcje, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, ale także uznania różnych kultur.


Jak w naszym kraju świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili ogólny manifest, w którym argumentują potężne zrozumienie dla osób, które doświadczyły werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wsparli swoim podpisem ten manifest. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność dnia 16 listopada będzie wyrażana przez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz